Kommun & Skola
Vi vill samarbeta med Er för barnens bästa!

Vi vill hjälpa barn och unga att klara Corona-krisen och återhämtningsfasen på bästa möjliga sätt genom att erbjuda behovsorienterat stöd i våra små hubbar.

Vi vill avlasta skolor, lärare, socialtjänst och föräldrar genom att vara en lösning som ser till allas bästa.

 • » Barn får emotionellt stöd i krisen, social samvaro samt stöd i lärande i samarbete med ordinarie skolan.
 •  
 • » Föräldrar som upplever oro för smitta kan skicka sina barn till en hubb med ett litet antal personer, istället för en stor skola.
 •  
 • » Socialtjänsten slipper många av de ”onödiga” anmälningar som skolor kan tvingas göra när skollagen inte följs. Vi slussar vidare till rätt instans om vi ser behov av det.
 •  
 • » Lärare får avlastning både v.g. arbetsbelastning vid distanslärande och i det emotionella. Fler kan arbeta hemifrån.
 •  
 • » Skolor kan känna trygghet i att skolplikten bevakas och att barn med svårigheter i hemmet inte förbises.
 •  
 • » Barn och unga som är hemmasittare eller i en gråzon kan få en plats att gå till utanför hemmet som kan upplevas tryggare än en stor skola, och där utrymme för mer personlig coachning finns.
Ni kan direktupphandla hubbar av oss till låg kostnad!

Vi är redo att starta med kort framförhållning om skolorna stängs eller spridningen ökar så att fler föräldrar känner oro – men vi kan även skapa hubbar som verkar på tider då skolan är stängd, som en mix mellan fritidsverksamhet, emotionell support och studiegrupper.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra möjligheter att stötta Er!

Läs även nedan om hur vi kan stötta ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret med en liknande lösning!

Lagutrymmet

Skolans huvudman har rätt att fatta beslut om undantagsåtgärder.

Till exempel gäller detta beslut om att:

 • » utbildningen omfattar fler timmar per dag
 • » utbildningen omfattar fler eller färre skoldagar per läsår
 • » utbildning förläggs på lördagar, söndagar och helgdagar
 • » utbildning bedrivs på distans
 • » undervisningstiden fördelas på ett annat sätt mellan ämnen och stadier
 • » utbildningen läggs ut på entreprenad.


Läs Skolverkets senaste information här.


Möjligheterna att direktupphandla Corona-relaterade lösningar är stor.

”Enligt lagstiftningen kan det göras undantag om det finns ett behov som är absolut nödvändigt att täcka i en krissituation som inte har kunnat förutses. För att i ett sådant läge kunna täcka det uppkomna behovet kan en direktupphandling göras, oavsett hur högt värdet är.”

Läs mer på Upphandlingsmyndighetens sida här.

This side is in Swedish only since it regards the situation in Sweden. If  you want an explanation in English or are curious about the possibility of opening hubs in another EU-country you are welcome to contact us at hello (at) tealschool.se. 

Ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret

Med ett grundläggande tänk som liknar hubbarnas erbjuder vi också verksamhet för ungdomar inom KAA samt unga vuxna som finns i kategorin UVAS (unga som varken studerar eller arbetar). Med tanke på hur jobbmarknaden påverkats av Corona förväntar vi oss att se fler unga i denna kategori de närmsta åren.

Strategin är ungefär densamma med 1) den holistiska grunden där individuella behov ses över, med 2) utveckling av självledarskap, självkännedom och motivationsstärkande övningar samt med 3) stöd med studier eller karriärcoachning beroende på ungdomens önskade inriktning. 

Vi arbetar med utbildade coacher. 

I nuläget kan vi erbjuda verksamhet i Sigtuna kommun

Kontakta oss så skickar vi en pdf med mer information!

Snart är det sommarlov!

Du förtjänar förstås att chilla, vila och återhämta dig!

Gör det med oss i våra sommarhubbar och upplev samtidigt en annan typ av lärande. Vi fokuserar på utveckling av hela dig, och hjälper dig samtidigt komma ikapp efter våren, eller få ett försprång inför höstens skolstart.

Måndagar 10 – 15 Bandhagen

Tisdagar och torsdagar 10 – 15 Kista

Onsdagar i Hagaparken 

Anmäl intresse på sidan Kids eller Parents!

Låt oss samarbeta!
Skolhuvudman
Expression of Interest / Intresseanmälan
Interest Parent or Kid
Your role / Din roll *
I'm interested in the joining the hub in: / Jag är intresserad av att medverka på hubben i:
Would you be able to bring your own laptop or tablet to the hub? / Skulle du ha möjlighet att ta med en egen bärbar dator eller surfplatta till hubben?
Helpers & Friends!
Helpers