Föräldrar & Vårdnadshavare

En Teal School hubb är en lösning för ditt barn eller tonåring om de behöver stöd när/om skolor är stängda på grund av Coronakrisen, om de ligger efter i sitt skolarbete, om de behöver socialt och emotionellt stöd eller om de har svårt att gå i skolan även när allt är ”normalt”. 

I hubben kommer ditt barn tas omhand av våra lärguider. Vi rekryterar personer som verkligen förstår sig på barn och drivs av att bidra till barns utveckling – det kan vara lärare, lärarstudenter, socionomer, fritidsledare, coacher, barnpsykologer eller andra vuxna som har erfarenhet av att arbeta med barn.

Alla våra lärguider får en introduktionskurs som innehåller vår strategi: 1) se till barnets emotionella välmående, 2) hjälp barnet till självledarskap och 3) ge den support barnet behöver i sitt skolarbete, i samarbete med deras skola.

Om du är orolig över Corona-riktlinjerna ska du veta att vi följer dem noggrant. Vi håller våra hubbar små och försöker placera dem nära hem och arbete så att barnen inte ska behöva träffa så många människor.

Läs mer om vår lärstrategi här. Eller skicka in din intresseanmälan direkt genom att fylla i formuläret som öppnar när du klickar på knappen nedan.

Vi välkomnar dig och ditt barn till Teal School med öppna armar och öppet hjärta!

Barn & Ungdomar

Vi utgår vi från dig som person. Hur mår du? Vilka intressen har du? Vad behöver du stöd och hjälp med just nu i ditt skolarbete? Vad har du för mål på kort och längre sikt, i skolan och i livet? Det är frågor lärguiden (den lärguide som kommer att vara din personliga coach så länge du går på hubben) kommer att ställa till dig när du börjar och under din tid i hubben, för att förstå dina behov och hjälpa dig må bättre och nå de resultat du vill ha.

Under din tid på hubben kommer du förutom att få hjälp med skolarbete även få utveckla din självkännedom och ditt självledarskap, samt få välja att vara med på olika roliga aktiviteter. 

Vårt mål är att du ska uppleva en rolig, kreativ och utvecklande tid i din hubb, och att du ska få verktyg som hjälper dig i skolan och i livet!

Intresseanmälan
Parents & Guardians

A Teal School hub is a solution for your kid or teenager if they need support when schools are closed due to the Corona crisis, if they are behind in their school work, if they need social emotional support or if they have a hard time going to school even when everything is ”normal”.

At the hub your kid will be looked after by our Learning guides. We recruit people that truly understand kids and want to contribute to kids’ development – it might be teachers, teacher students, social workers, youth workers, coaches, child psychologists or other adults with experience working with kids.

All our learning guides are given an introduction course that covers our strategy: 1) tend to emotional wellbeing, 2) help develop self-leadership and 3) assist in the kids’ school work in cooperation with their school.

If you are concerned about the Corona guidelines, be assured we follow them meticulously. Our hubs are kept small and are located close to your home or work so your kid won’t be meeting too many people.

Read more about our learning strategy here. Or send in your expression of interest directly through filling out the form that opens when you click the button below.

We welcome you and your kid to Teal School with open arms and open hearts!

Kids & Youths

We start with you as a person. How do you feel? What are your interests and what do you need help with? What are your goals and visions, for school and life? These are questions the Learning guide (your own personal coach) will ask to get to know you and understand your needs, and help you feel well and reach your goals.

Apart from getting support with school work the learning guides will help you develop self-leadership and social skills, and you will also be able to attend different fun activities.

Our goal is that your time at the hub will be fun, creative and developing. And that you will get tools that will be useful in school and your life!

Snart är det sommarlov!

Du förtjänar förstås att chilla, vila och återhämta dig!

Gör det med oss i våra sommarhubbar och upplev samtidigt en annan typ av lärande. Vi fokuserar på utveckling av hela dig, och hjälper dig samtidigt komma ikapp efter våren, eller få ett försprång inför höstens skolstart.

Måndagar 10 – 15 Bandhagen

Tisdagar och torsdagar 10 – 15 Kista

Onsdagar i Hagaparken 

Anmäl intresse på sidan Kids eller Parents!

Låt oss samarbeta!
Skolhuvudman
Expression of Interest / Intresseanmälan
Interest Parent or Kid
Your role / Din roll *
I'm interested in the joining the hub in: / Jag är intresserad av att medverka på hubben i:
Would you be able to bring your own laptop or tablet to the hub? / Skulle du ha möjlighet att ta med en egen bärbar dator eller surfplatta till hubben?
Helpers & Friends!
Helpers