Barn & Föräldrar


Har du hamnat lite på efterkälken i dina studier under Coronakrisen? Skulle du vilja komma ikapp i en tillåtande och utvecklande miljö med ett fåtal andra barn och ungdomar, där dina intressen och behov står i fokus?
Anmäl ditt intresse så undersöker vi möjligheten att starta en hubb nära dig!

Kommun & Skola


Vi erbjuder avlastning och återhämtning för skolor under Coronapandemin och efter. Vi ger stöd i välmående, individuell utveckling och skolarbete till barn och ungdomar i det oklara läge vi befinner oss i nu . Våra hubbar kan även vara ett bra stöd för barn som är hemmasittare samt i liknande form för ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret och UVAS.

Vänner & Volontärer


Hjälp oss att hjälpa barn och ungdomar. Stötta oss genom att låna ut lokaler du inte använder, genom att skänka eller låna oss IT-utrustning, material, möbler eller donera pengar.
Eller bidra till barn och ungdomars välmående, emotionella utveckling och självledarskap som lärguide i en hubb.

Teal School Hubs är en länk mellan hem, skola och andra instanser under coronapandemin och i återhämtningsfasen.
En hubb är en mindre grupp elever i olika åldrar som leds av vuxna med erfarenhet av barns och ungdomars lärande och utveckling.
Teal School Hubs is a link between homes, school and other organisations in the Corona pandemic.
A hub is a small group of learners in mixed age-groups, lead by adults with experience in kids' and youths' learning and development.

"We're not human doings, we're human beings".

Don Qoyhis, Dalai Lama and many more.

A representation of multiple intelligences
Vi slutar aldrig att lära

Vi lär genom hela livet. Vad vi lär oss och sättet vi lär oss på kan variera. Vi lär oss genom att sätta mål och träna, vi lär oss genom att utmana oss själva, vi lär oss genom feedback, genom misstag, genom att använda vår miljö (hoppa, klättra, simma) och genom att se och lyssna på förebilder. Vi lär oss av egen nyfikenhet och vi kan pressa oss på grund av andras krav eller långsiktiga mål (eller hot, t.ex. om risk att inte få jobb). 

Vi i Teal School tycker att lärande ska kännas bra, drivas av nyfikenhet eller en vilja att skapa något, gärna för någon annan.  Och att det ska vara utvecklande för, och av, dig som människa. 

Learning never stops
We learn throughout life. What we learn and the way we learn can vary. We learn by setting goals and train, we learn by challenging ourselves, we learn by feedback, by mistakes, by using our environment (jumping, climbing, swimming) and by watching and listening to role models. We learn out of curiosity and we can push ourselves if it is required or for long-term goals (or threats, e.g. about the risk of not getting a job). We at Teal School think that learning should feel good, be driven by curiosity or a desire to create something for others. And that it should be developing for you as a human being.
Om oss

Konceptet Teal School hubs har sitt ursprung i ett hackaton (Hack the Crisis Sweden) i början av april 2020 där människor samlades för att hitta lösningar för problem som uppstått i samband med Coronakrisen och för samhällets återhämtning efter krisen. Vi i Teal School, som är en ideell förening med syftet att bidra till en transformation av skolsystemet, utvecklade då detta koncept för att möta flera av de problem vi såg, nämligen: sjukhuspersonal behövde extra stöd med barnen, många barn och ungdomar mådde sämre psykiskt på grund av oro och stängda gymnasieskolor samt att en del föräldrar höll sina barn hemma från grundskolan och det skapades konflikter mellan föräldrar och skola på grund av detta. Till det kommer att vi sett från andra större kriser i världen att det tar tid för barn och ungdomar att återhämta sina studieresultat, även om de inte varit ifrån skolan länge alls – vilket tros bero på den emotionella stressen som krisen i sig innebär. 

About us
Teal School Hubs is a concept developed and owned by Teal School, a non-profit organisation with the mission of contributing to a transformation of the school system. It was developed as a part of Hack the Crisis Sweden in April 2020 to provide a solution to some of the problem we saw, i.e.; key workers needed more help with kids, a lot of kids were suffering mentally and emotionally, and there were many parents that kept their kids home which led to conflicts with schools. We also saw in research from other crises that even though kids were enlisted to other schools, even better schools, results went down – probably due to the emotional stress. 

Snart är det sommarlov!

Du förtjänar förstås att chilla, vila och återhämta dig!

Gör det med oss i våra sommarhubbar och upplev samtidigt en annan typ av lärande. Vi fokuserar på utveckling av hela dig, och hjälper dig samtidigt komma ikapp efter våren, eller få ett försprång inför höstens skolstart.

Måndagar 10 – 15 Bandhagen

Tisdagar och torsdagar 10 – 15 Kista

Onsdagar i Hagaparken 

Anmäl intresse på sidan Kids eller Parents!

Låt oss samarbeta!
Skolhuvudman
Expression of Interest / Intresseanmälan
Interest Parent or Kid
Your role / Din roll *
I'm interested in the joining the hub in: / Jag är intresserad av att medverka på hubben i:
Would you be able to bring your own laptop or tablet to the hub? / Skulle du ha möjlighet att ta med en egen bärbar dator eller surfplatta till hubben?
Helpers & Friends!
Helpers