Vårdnads-havare


Låt oss hjälpa ditt barn att utveckla sin fulla potential, få stöd i välmående och skolarbete i det oklara läge vi befinner oss nu med Corona-krisen. Våra hubbar kan även vara ett stöd för dig med ett barn som är hemmasittare.

Barn & Ungdomar


Vi kan hjälpa dig om du behöver stöd i dina distansstudier, om du vill ha en plats att gå till utanför ditt hem med några få andra barn och ungdomar. Eller om du bara vill prata med någon om hur du mår.

VolontärerBidra till barn och ungdomars välmående, emotionella utveckling och självledarskap. Hjälp dem att klara skolarbetet när skolor är stängda eller vårdnadshavare i vården behöver stöd på kvällar och helger.

Hjälpare & Vänner


Stöd oss genom att låna ut lokaler du inte använder, genom att skänka eller låna oss IT-utrustning, material, möbler eller donera pengar. Vi behöver ditt stöd för att hjälpa så många barn som möjligt!

"We're not human doings, we're human beings".

Don Qoyhis, Dalai Lama and many more.

A representation of multiple intelligences
Vi slutar aldrig att lära

Vi lär genom hela livet. Vad vi lär oss och sättet vi lär oss på kan variera. Vi lär oss genom att sätta mål och träna, vi lär oss genom att utmana oss själva, vi lär oss genom feedback, genom misstag, genom att använda vår miljö (hoppa, klättra, simma) och genom att se och lyssna på förebilder. Vi lär oss av egen nyfikenhet och vi kan pressa oss på grund av andras krav eller långsiktiga mål (eller hot, t.ex. om risk att inte få jobb). 

Vi i Teal School tycker att lärande ska kännas bra, drivas av nyfikenhet eller en vilja att skapa något, gärna för någon annan.  Och att det ska vara utvecklande för, och av, dig som människa. 

Learning never stops

We learn throughout life. What we learn and the way we learn can vary. We learn by setting goals and train, we learn by challenging ourselves, we learn by feedback, by mistakes, by using our environment (jumping, climbing, swimming) and by watching and listening to role models. We learn out of curiosity and we can push ourselves if it is required or for long-term goals (or threats, e.g. about the risk of not getting a job).

We at Teal School think that learning should feel good, be driven by curiosity or a desire to create something for others. And that it should be developing for you as a human being.

Om oss / About us

Teal School Hubs är ett koncept som är utvecklat och ägs av Teal School, en ideell organisation som arbetar för en transformation av skolsystemet. 

Teal School Hubs is a concept developed and owned by Teal School, a non-profit organisation with the mission of contributing to a transformation of the school system. 

 

Snart är det sommarlov!

Du förtjänar förstås att chilla, vila och återhämta dig!

Gör det med oss i våra sommarhubbar och upplev samtidigt en annan typ av lärande. Vi fokuserar på utveckling av hela dig, och hjälper dig samtidigt komma ikapp efter våren, eller få ett försprång inför höstens skolstart.

Måndagar 10 – 15 Bandhagen

Tisdagar och torsdagar 10 – 15 Kista

Onsdagar i Hagaparken 

Anmäl intresse på sidan Kids eller Parents!

Låt oss samarbeta!
Skolhuvudman
Expression of Interest / Intresseanmälan
Interest Parent or Kid
Your role / Din roll *
I'm interested in the joining the hub in: / Jag är intresserad av att medverka på hubben i:
Would you be able to bring your own laptop or tablet to the hub? / Skulle du ha möjlighet att ta med en egen bärbar dator eller surfplatta till hubben?
Helpers & Friends!
Helpers